Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Strategický plán obce (mikroregionu)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je sestavení strategického plánu rozvoje zvolené obce či mikroregionu. Součástí práce je sběr informací pro situační analýzu vybraného územně správního celku, následná aplikace vybrané strategické metody a návrh strategie rozvoje zvolené jednotky.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení