Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Strategický plán obce (mikroregionu)
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sestavení strategického plánu rozvoje zvolené obce či mikroregionu. Součástí práce je sběr informací pro situační analýzu vybraného územně správního celku, následná aplikace vybrané strategické metody a návrh strategie rozvoje zvolené jednotky.

informace
There are no limitations of the topic