Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Strategický plán obce (mikroregionu)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je sestavení strategického plánu rozvoje zvolené obce či mikroregionu. Součástí práce je sběr informací pro situační analýzu vybraného územně správního celku, následná aplikace vybrané strategické metody a návrh strategie rozvoje zvolené jednotky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení