Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je na základě studia literatury identifikovat vhodnou metodiku pro hodnocení veřejně prospěšných projektů. V další řadě pak nalézt projekt s regionálně specifikovatelným hlavním beneficientem a na základě zvolené metodiky provést analýzu dopadů projektu na zainteresované subjekty.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení