Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je na základě studia literatury identifikovat vhodnou metodiku pro hodnocení veřejně prospěšných projektů. V další řadě pak nalézt projekt s regionálně specifikovatelným hlavním beneficientem a na základě zvolené metodiky provést analýzu dopadů projektu na zainteresované subjekty.

informaceThere are no limitations of the topic