Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je na základě studia literatury identifikovat vhodnou metodiku pro hodnocení veřejně prospěšných projektů. V další řadě pak nalézt projekt s regionálně specifikovatelným hlavním beneficientem a na základě zvolené metodiky provést analýzu dopadů projektu na zainteresované subjekty.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení