Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit finanční situaci podniku z hlediska vývoje rozsahu a struktury finanční a majetkové základny a úrovně finančního výsledku. Zjištěných výsledků bude využito při navrhování opatření pro zlepšení finanční situace podniku. Díčím cílem práce bude vyhodnotit dopad hospodaření zvoleného podniku na rozvoj příslušného regionu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení