Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je posoudit finanční situaci podniku z hlediska vývoje rozsahu a struktury finanční a majetkové základny a úrovně finančního výsledku. Zjištěných výsledků bude využito při navrhování opatření pro zlepšení finanční situace podniku. Díčím cílem práce bude vyhodnotit dopad hospodaření zvoleného podniku na rozvoj příslušného regionu.

informace
There are no limitations of the topic