Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je posoudit finanční situaci podniku z hlediska vývoje rozsahu a struktury finanční a majetkové základny a úrovně finančního výsledku. Zjištěných výsledků bude využito při navrhování opatření pro zlepšení finanční situace podniku. Díčím cílem práce bude vyhodnotit dopad hospodaření zvoleného podniku na rozvoj příslušného regionu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení