Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt:
The aim of the thesis is to assess the financial situation of a business by applying analytical tools and techniques dealing with the structure of the capital and assets, the level of accounting profit and the development of financial solvency. The author should use the results to suggest arrangements leading to improved financial situation of the firm. The partial aim of the thesis is to evaluate the influence of of the firm on ion the local economic development.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení