Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Future features and development of connected model of public administration in the Czech Republic
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michelle Dorée, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
The theme's content is aimed at problematics of applicated administration science in the Czech's context. The diploma thesis shall work out future development a probable features of connected model of public administration in CZ. Primary square survey is recommended.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-RRA Regional Development
N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.