Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt:
The aim of the thesis is to discribe chosen region in term of the chosen indicator evaluation. Author will furthemore identify the main aspects having impact on this item. The thesis will also include the comparison with other regions and superior unit (state). At the end of the thesis the recommendations for the improvement of the contemporary state will be stated.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení