Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analysis of the branch structure of the chosen region
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the branch composition of the selected region (city, village, region) in terms of job creation and contribution to GDP of the region to the superior unit(state, region, EU). The main methods used will be the analysis of concentration and specialization (using localization coefficients and indices of specialization). The aim of the analysis is to express the influence of the branch structure on the current state and future development of the region and clarification of the disparities between regions from this point of view.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení