Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analysis of the branch structure of the chosen region
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze the branch composition of the selected region (city, village, region) in terms of job creation and contribution to GDP of the region to the superior unit(state, region, EU). The main methods used will be the analysis of concentration and specialization (using localization coefficients and indices of specialization). The aim of the analysis is to express the influence of the branch structure on the current state and future development of the region and clarification of the disparities between regions from this point of view.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-MTSA International Territorial Studies-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-MTS Mezinárodní teritoriální studia-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-RR Regionální rozvoj-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-RRA Regional Development-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.