Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: The Application of the Concept Partnership for Local Development
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
The Concept Partnership for Local Development is explained in: FORET, M. a kol. Marketing in regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 140 s. ISBN 978-80-7375-812-7. Diploma thesis has to use the concept for any city or region.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení