Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Tourism potential identification using GIS tools
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt: Student will identify different tourism potential on the exmple of chosen region.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia