Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
EU external policies and their impact on various regions of the world
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Task of the student is to choose one of the external policies of the European Union, and one area or region in the world. The goal is then to investigate the effects of this policy on the selected area and bring the findings on the impact on the region.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia