Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt: Úkolem studenta je vybrat si jednu z vnějších politik Evropské unie a jednu oblasti či region na světe. Cílem práce je následně zkoumat dopady této politiky na vybranou oblast a přinést zjištěni o vlivu na daný region.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení