Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt:
Úkolem studenta je vybrat si jednu z vnějších politik Evropské unie a jednu oblasti či region na světe. Cílem práce je následně zkoumat dopady této politiky na vybranou oblast a přinést zjištěni o vlivu na daný region.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia