Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The democratic deficit in the European Union
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt:
Task of the student is to describe the concept of democratic deficit and to determine whether these attributes EU actually achieved or not.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia