Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt:
Task of the student is to choose one phase in development of the European Parliament, describe the problem, the change and anticipate the consequences on the functioning of the European Parliament in the EU institutional settings

K tématu nejsou zadaná žádná omezení