Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Task of the student is to choose one phase in development of the European Parliament, describe the problem, the change and anticipate the consequences on the functioning of the European Parliament in the EU institutional settings

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia