Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt:
Úkolem studenta je vybrat si jednu z etap vývoje Evropského parlamentu, popsat daný problém, danou změnou a vyvodit z ní důsledky na fungování Evropského parlamentu v institucionálním nastavení EU

K tématu nejsou zadaná žádná omezení