Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Úkolem studenta je vybrat si jednu z etap vývoje Evropského parlamentu, popsat daný problém, danou změnou a vyvodit z ní důsledky na fungování Evropského parlamentu v institucionálním nastavení EU

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia