Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt: The student chooses an area in the framework of EU, which would like to researched, and then they will analyze the impact of the Lisbon Treaty in this particular field. His task is to describe the consequences of the Lisbon Treaty in the area.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení