Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: The student chooses an area in the framework of EU, which would like to researched, and then they will analyze the impact of the Lisbon Treaty in this particular field. His task is to describe the consequences of the Lisbon Treaty in the area.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia