Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Studen si zvolí oblast v rámci EU, kterou by rád zkoumal, a následně bude analyzovat dopad Lisabonské smlouvy v této konkrétní oblasti. Jeho úkolem je tak popsat důsledky Lisabonské smlouvy v dané oblasti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení