Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt: Studen si zvolí oblast v rámci EU, kterou by rád zkoumal, a následně bude analyzovat dopad Lisabonské smlouvy v této konkrétní oblasti. Jeho úkolem je tak popsat důsledky Lisabonské smlouvy v dané oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia