Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
The institutional development of the European Union
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt: Student chooses one specific institution or period or circumstance that has had an impact on the institutional structure of the EU. His task is then to process the details and development, or the impact of individual changes and to deduce consequences.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení