Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
The institutional development of the European Union
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Student chooses one specific institution or period or circumstance that has had an impact on the institutional structure of the EU. His task is then to process the details and development, or the impact of individual changes and to deduce consequences.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia