Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Institucionální vývoj Evropské unie
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt: Student si zvolí jednu konkretní instituci, případně dobu či okolnost, které měla dopad na institucionální strukturu EU. Jeho úkolem je následně zpracovat podrobnosti a vývoj, případně dopad, jednotlivých změn a vyvodit z nich důsledky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení