Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Institucionální vývoj Evropské unie
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt:
Student si zvolí jednu konkretní instituci, případně dobu či okolnost, které měla dopad na institucionální strukturu EU. Jeho úkolem je následně zpracovat podrobnosti a vývoj, případně dopad, jednotlivých změn a vyvodit z nich důsledky.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení