Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Institucionální vývoj Evropské unie
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt:
Student si zvolí jednu konkretní instituci, případně dobu či okolnost, které měla dopad na institucionální strukturu EU. Jeho úkolem je následně zpracovat podrobnosti a vývoj, případně dopad, jednotlivých změn a vyvodit z nich důsledky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia