Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Rozchodníky rodu Hylotelephium jsou nedocenitelnými trvalkami a jejich popularita rychle. Desítky odrůd byly přihlášeny jen v posledním desetiletí. Rodičovské komponenty jsou zpravidla neznámé a jsou-li udávány, zdají se být nepravděpodobné. Hybridy zůstávají často sterilní, klíčivá semena však příležitostně přece vyvíjejí a přesevy jsou značně variabilní. Posláním disertační práce bude jednak zhodnocení dostupných odrůdových sortimentů v klimatických poměrech středoevropského termofytika, jednak evaluace přesevů vybraných odrůd a vytypování rostlin perspektivních pro další šlechtění.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering