Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Abstrakt:
Rozchodníky rodu Hylotelephium jsou nedocenitelnými trvalkami a jejich popularita rychle. Desítky odrůd byly přihlášeny jen v posledním desetiletí. Rodičovské komponenty jsou zpravidla neznámé a jsou-li udávány, zdají se být nepravděpodobné. Hybridy zůstávají často sterilní, klíčivá semena však příležitostně přece vyvíjejí a přesevy jsou značně variabilní. Posláním disertační práce bude jednak zhodnocení dostupných odrůdových sortimentů v klimatických poměrech středoevropského termofytika, jednak evaluace přesevů vybraných odrůd a vytypování rostlin perspektivních pro další šlechtění.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZI Zahradnické inženýrství