Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu: Zjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Na vybraném území bude provedena analýza dostupných dat o škodách zvěří (uplatňované náhrady škod, monitoring KSP a pod.), dat o mysliveckém hospodaření (myslivecká statistika) a jednoduché šetření monitorující současné škody - ve dvou variantách: 1)práce se bude věnovat okusu - monitoring bude prováděn na transektech dle metodiky Čermák, Mrkva (2003); 2) práce se bude věnovat ohryzu a loupání - monitoring bude prováděn dle metodiky Čermák, Jankovský (2006). Rozsah prací dle jejího typu (bakalářská nebo diplomová). Literatura: ČERMÁK, P., JANKOVSKÝ, L., 2006. Loupání a ohryz dřevin. Lesnická práce, Folia Forestalia Bohemica 1, 52 s. ČERMÁK, P., MRKVA, R., 2003: Okus semenáčků v honitbě. Monitorování okusu semenáčků v honitbě jako podklad pro plánování a kontrolu početnosti spárkatých přežvýkavců. Lesnická práce, 82(1): 40-41.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení