Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Bude vyhodnocen stav probíhající obnovy hlavních dřevin ve vybraných částech porostů v převodu na výběrný les. Analyzovány budou hlavní faktory ovlivňující proces přirozené obnovy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení