Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Bude vyhodnocen stav probíhající obnovy hlavních dřevin ve vybraných částech porostů v převodu na výběrný les. Analyzovány budou hlavní faktory ovlivňující proces přirozené obnovy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení