Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
V porostu 89A9 na ŠLP Křtiny proběhla v lednu 2014 obnovní těžba v části porostu složeném převážně z borovice s příměsí dubu, třešně a dalších dřevin. Na části plochy byly ponechány stromy z původního porostu. Cílem práce bude inventarizace ponechaných stromů, evidence a vyhodnocení probíhajícího počátku obnovy (generativní, vegetativní) v souvislosti se světelnou dotací na ploše. Souběžně bude sledována obnova i pod částí porostu, ve které byl pouze odstraněn podrost (kontrola).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení