Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Abstrakt:
Základním předpokladem pro vypěstování zdravých kořeninových rostlin (Ocimum, Salvia, Thymus, Mentha, Levisticum aj.) je zdravé osivo. S výrazným nárůstem pěstování těchto druhů se vyskytuje stálé více patogenů, z nichž mnohé jsou přenosné osivem. Cílem práce je stanovení mikrofóry osiva z produkčního závodu a z prodejní sítě, vyhodnocení spektra patogenů a jejich vlivu na kvalitu osiva a sadby, stanovení účinnosti fungicidů na vybrané druhy patogenů včetně využití biopreparátů. U vybraného druhy stanovení vlivu patogena na obsah účinných látek. Vypracování metodických pokynů pro ochranu kořeninových rostlin určených pro přímý konzum i k sušení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-RL Rostlinolékařství