Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Základním předpokladem pro vypěstování zdravých kořeninových rostlin (Ocimum, Salvia, Thymus, Mentha, Levisticum aj.) je zdravé osivo. S výrazným nárůstem pěstování těchto druhů se vyskytuje stálé více patogenů, z nichž mnohé jsou přenosné osivem. Cílem práce je stanovení mikrofóry osiva z produkčního závodu a z prodejní sítě, vyhodnocení spektra patogenů a jejich vlivu na kvalitu osiva a sadby, stanovení účinnosti fungicidů na vybrané druhy patogenů včetně využití biopreparátů. U vybraného druhy stanovení vlivu patogena na obsah účinných látek. Vypracování metodických pokynů pro ochranu kořeninových rostlin určených pro přímý konzum i k sušení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-RL Rostlinolékařství