Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Zhodnocení a návrhy praktických opatření při využívání nástrojů podnikové komunikace konkrétního území nebo místa.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení