Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Zhodnocení a návrhy praktických opatření při využívání nástrojů podnikové komunikace konkrétního území nebo místa.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia