Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Zhodnocení a návrhy praktických opatření při využívání marketingového výzkumu při zavádění konkrétního produktu na trh.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení