Přehled vypsaných témat - CEITEC MENDELU (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Studium klíčových domestikačních znaků luskovin
Stav tématu: schváleno (Mgr. Jan Zouhar, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: CEITEC MENDELU (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
Abstrakt: Proces domestikace představující adaptaci na podmínky pěstování a sklizně působí od počátků zemědělství genetické změny vedoucí k evoluci nových forem rostlin, kulturních plodin. Cílem této práce je identifikace genetických, strukturálních a chemických základů klíčových znaků domestikace luskovin: pukavost lusku a dormace semen, pomocí analýzy planých a kulturních forem hrachu a jejich kříženců. Těchto cílů bude dosaženo kombinací genetického mapování, znalosti syntenie a testováním kandidátních genů, společně s moderními analytickými metodami stanovení fenolických sloučenin v osemení a analýzou anatomie a histologie, v konečném důsledku vedoucích k identifikaci zodpovědných genů. Lze očekávat, že získané informace budou využity následně ve srovnání s jinými, nezávisle domestikovanými druhy bobovitých rostlin.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-BOT BotanikaD-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin-- nezadáno --