Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšenice
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Karel Klem, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt: V rámci experimentů prováděných v komorách pro fumigaci zvýšenou koncentrací CO2 a simulaci stresu suchem (experimentální stanice Domanínek) bude sledován vliv interakce s dusíkatou výživou na parametry struktury porostu, jako je počet odnoží a jejich redukce v různých růstových fázích. Dále bude vyhodnocen vliv na jednotlivé výnosové prvky a výnos jako celek. Jako doplňková měření budou provedena fyziologická měření obsahu chlorofylu a rychlosti asimilace ve vertikálním profilu porostu pro vyhodnocení stimulačního efektu zvýšené koncentrace CO2.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-FYTO Fytotechnika