Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Abstrakt: Cílem dizertační práce je komplexní zhodnocení dopadů různých technologií zpracování půdy na výnosy kukuřice a půdní prostředí. V dlouhodobých polních pokusech s různými variantami zpracování půdy bude provedena analýza fyzikálních, hydrofyzikálních a chemických vlastností půdy. Pozornost bude věnována parametrům penetrometrického odporu, objemové hmotnosti, obsahu humusu a jeho kvality. Hodnocení budou provedena u technologií s orbou a minimalizačních technologií, včetně pásového zpracování.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná