Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Abstrakt:
Ve dvou výrobních oblastech bude založen víceletý polní poloprovozní pokus o 6-ti variantách s hořčicí bílou a svazenkou vratičolistou (jako meziplodinami) s cílem posouzení aplikace fermentačního zbytku (digestátu) z bioplynové stanice na příjem živin a tvorbu biomasy meziplodin a následně pěstované silážní kukuřice. Schéma pokusu bude uzpůsobeno tak, aby zrcadlově byly proti sobě varianty s meziplodinou (3 varianty) a bez meziplodiny (3 varianty). Předpokládané varianty experimentů: č. 1 – nehnojená kontrola; varianta č. 2 - hnojení 35 m3 digestátu/ha před založením meziplodiny; varianta č. 3 - 35 m3 digestátu/ha na konci aplikačního termínu pro aplikaci organických hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem (ve zranitelné oblasti). Bude sledován nárůst sušiny podzemní a nadzemní hmoty meziplodiny a obsah živin v biomase. Dále bude sledován obsah Nmin v půdě a jeho dynamika během vegetace i následné plodiny (kukuřice). Kukuřice bude analyzována na obsah vybraných makroelementů a mikroelementů. Kukuřice bude sklizena na siláž a u rostlinné hmoty určené k silážování bude vyhodnocen výnos a kvalita řezanky (AgriNirs).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-FYTO Fytotechnika