Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Volné tema dle dohody
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
Abstrakt:
Práce by měla zahrnovat sledování lesních ekosystémů na základě analýz vzorků rostlin či vybraných živočichů. Předmětem analýzy může být obsah anorganických i organických látek. Úkol disertanta představuje odběr vzorků v terenu, jejich přípravu k analýze, vlastní analýzu s využitím instrumentálních analytických metod a interpretaci dat (včetně statistického zpracování). Znalost práce s informačními zdroji podmínkou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CHE Chemie