Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Neofyty (druhy rostlin) a neozoa (druhy živočichů) - druhy místně nepůvodní, nově zavlečené a pro místní biotu potenciálně nebezpečné se staly součástí téměř všech ekosystémů. Student vyhodnotí výskyt vybraného (až všech) neofytu/neozoa na vybraném území a jejich šíření, dále navrhne způsob likvidace nebezpečného druhu či ochranu před těmito druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia