Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary:
Neofyty (druhy rostlin) a neozoa (druhy živočichů) - druhy místně nepůvodní, nově zavlečené a pro místní biotu potenciálně nebezpečné se staly součástí téměř všech ekosystémů. Student vyhodnotí výskyt vybraného (až všech) neofytu/neozoa na vybraném území a jejich šíření, dále navrhne způsob likvidace nebezpečného druhu či ochranu před těmito druhy.

There are no limitations of the topic